ข้อกำหนดและเงื่อนไข

carmana.com

ในการเข้าถึง ดูและ/หรือการใช้ www.carmana.com และ/หรือการใช้บริการใด ๆ ที่ได้เสนอหรือจัดหาให้ คุณได้ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคาร์มานา (” ข้อกำหนดและเงื่อนไข“) ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อสงวนสิทธิในเนื้อหาและข้อมูล

สิทธิในระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ฟีเจอร์และฟังก์ชันบนเว็บไซต์คาร์มานา

เว็บไซต์คาร์มานาให้บริการฟีเจอร์และฟังก์ชันหลายอย่างแก่ลูกค้า แม้ว่าจะมีบริการหลายอย่างที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ แต่คาร์มานาเป็นเพียงผู้จัดทำและให้บริการฟีเจอร์ระบบจับคู่เคุณั้น บิซคาร์ทและบริษัทในเครือ/พาร์ทเนอร์ของคาร์มานาเป็นผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เหลือ

ระบบจับคู่

บริการแนะนำประกันภัย

บริการตรวจสอบสภาพรถ

บริการแนะนำไฟแนนซ์

บริการปิดไฟแนนซ์

บริการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

บริการช่วยเหลือในการโอนกรรมสิทธิ์

ข้อปฏิเสธคำรับรองและรับประกัน

การรับผิดชดใช้

ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ให้แก่คาร์มานา และจะชดใช้สำหรับการกระทำ การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ข้อเรียกร้อง ความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดจาก การละเมิดโดยลูกค้าในข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายของคาร์มานา การแจ้งเตือน และ/หรือประกาศที่อยู่บนเว็บไซต์และเผยแพร่ ได้แจ้งให้ทราบและ/หรือได้แจกจ่ายในที่อื่นใด

ข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัว

คาร์มานาจริงจังกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของคาร์มานา ลูกค้าสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของคาร์มานาได้สำหรับข้อมูล และรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวของคาร์มานาเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้