โปรแกรม “การันตีราคาขาย”
ราคาดี ขายได้ชัวร์ใน 30 วัน
คาร์มานาช่วยขายให้ ลงทะเบียนขอเข้าร่วมโปรแกรมได้เลย
รายละเอียดรถ
ข้อมูลผู้ติดต่อ
เงื่อนไขเบื้องต้นในการเข้าร่วมโปรแกรม
- อายุรถไม่เกิน 10 ปี
- ขับเฉลี่ยไม่เกิน 20,000 กิโลเมตรต่อปี
- ราคารถสูงสุด 1 ล้านบาท